Der findes en helt masse hjemmesider på det store internet, og alligevel er det i høj grad de samme hjemmesider, som vi igen og igen vender tilbage til. Når først vi har fundet en hjemmeside med et godt indhold og med et design og en brugervenlighed, der er i top, vil vi nemlig tit holde os til denne hjemmeside i stedet for at udforske de forskellige alternativer.

En hjemmeside skal altså leve op til en helt masse krav og kriterier, før den vil blive valgt frem for de mange konkurrenter. Når du starter en ny hjemmeside, er det derfor vigtigt at overveje, hvad der skal til, for at din hjemmeside vil skille sig positivt ud.

Prioritér indhold og design

Først og fremmest er det vigtigt, at din hjemmeside har et interessant indhold, der gør, at man har lyst til at bruge tid på at besøge den. Derfor må du skrive om nogle ting, der er spændende, og som du brænder for, så andre også kan blive inspirerede og nysgerrige.

Dernæst er det alfa og omega, at din hjemmeside ser indbydende ud, så man får lyst til at se, hvad den har at byde på. Dette kræver, at din hjemmeside har et lækkert design med gode billeder, et gennemtænkt farvetema og flot grafik.

En sidste ting, der også er afgørende, er, at hjemmesiden er brugervenlig, så de besøgende nemt kan navigere rundt på siden og overskue dens funktioner.

Når først de ovenstående faktorer er i orden, vil du have en hjemmeside, der har de bedste forudsætninger for at få tilbagevendende besøgende. Hvis det lyder svært at stable en hjemmeside på benene, er der ingen grund til panik. Der er nemlig masser af hjælp at hente og et væld af brugervenlige systemer, som er til at lære.